Šansoniérka

Marta Balejová-foto

Patří mezi nejvýznamější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem.

S hudebním vzděláváním začala již v předškolním věku a sice hrou na klavír. Záhy se přidal zpěv a violoncello.
Studium Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze zakončila absolutoriem v pěvecké třídě prof. Vlasty Mlejnkové. Středočeskou konzervatoř absolvovala v oboru tvorba písňových textů (lektoři: Pavel Žák, Ladislav Kantor, Pavel Vrba ad.). Několik le působila jako sboristka populární country skupiny 'Newyjou'.

V současné době se věnuje výhradně šansonu (představení Pocta Edit Piaf měli možnost shlédnouti naši krajané ve švédském Stockholmu).
Vedle intenzivní koncertní činnosti účinkuje v pravidelných rozhlasových pořadech 'Šanson, věc veřejná'.

Naše agentura nabízí představení s Martou Balejovou - "Pocta Edith Piaf"