Naučme se říkadla a pohádku

Za pohádkou pohádka-obálka   pro děti od 2 do 5-obálka

(pro děti vyššího předškolního věku)

Vyprávění o vzniku některých svých říkadel, drobné příběhy o zvířátkách, a jejich předčítání. Některá z říkadel, která se dětem nejvíce líbí, autor děti naučí zpaměti.
Ukázky jsou vybírány především z "Knížka pro děti od dvou do pěti" a "Za pohádkou pohádka pro kluky a děvčátka".


Jak je důležitá fantazie

(pro děti nižšího školního věku)

Poetické povídání o důležitosti fantazie v našem životě a v každé lidské činnosti, plné otázek a odpovědí proložené četbou humorných epických veršů a pohádek, které se váží k fantazii.
Druhou variantou na téma fantazie je cyklus lyricko-humorných veršů "Ze života oblázků".Co je poezie a co není aneb poezie jako oběť trhu

(pro studenty gymnázií i vysokých škol,
a také pro dospělé)

Po patnáctiminutovém úvodu o tom, co je poezie a co není, následuje přednáška o příčinách hodnotových deformací u poezie, obecně vzato u literatury vlivem trhu a preferencí masové kultury v masmédiích, o významu poezie pro náš jazyk a národ.
Dále autor přečte něco ze své poezie a přitom krátce povídá o různých typech poetiky, vidění světa a uměleckého výrazu, o významu metafory, o básnické pravdě, o prostotě, srozumitelnosti, originalitě a experimentech, následuje beseda k tématu.Tady jsem doma

(pro dospělé)

Zde autor vychází ze své poslední knihy črt "Běžte do Prčic anebo jinam".
Pásmo autorových veršů a vyprávění. Domov pro M. Černíka znamená zemi, kde žije, krajinu, místo a dům, kde prožíval dětství, místo, kde bydlí, rodinu a všechno to, co tvoří a dotváří pojem slova domov.
Je to soubor šedesáti drobných vyprávění především o poutních místech, památných stromech, vesnicích, skansenech a podobně. Osobním tónem vyprávění navozuje důvěrnou atmosféru.
Dále vychází ze své knihy fejetonů "Povím vám něco milého". Ústředním tématem je domov, nové chápání naší identity - češství, vlastenectví, národa a evropanství v rámci Evropské unie.
Tuto problematiku vidí v širších souvislostech, jelikož pět posledních let pracoval jako vedoucí redaktor v týdeníku Sondy pro otázky ekonomické, sociální a právní. Následuje beseda, kde reaguje na každou otázku z okruhů literárních, kulturních, ale také sociálních, společenských a ekonomických.